Bemutatkozás

Győrzámoly községben kb. 2.420 fő él, lakosságszáma Győr és a Duna közelségének köszönhetően folyamatosan növekszik.

Iskolai könyvtárunk az idei tanévben költözött új helyére, jelenleg 100 m2-en működik, kölcsönzőinek száma: átlag 150 fő, könyveinek száma: kb. 5.000 db. A tornacsarnok galériájában három funkcionálisan összetartozó helyiség áll rendelkezésünkre a könyvtár állományának szabadpolcokon való elhelyezésére. Az első és a második helyiségben helyeztük el a kézikönyveket és a kölcsönözhető állományt. A második helyiségben tanulói asztalok és székek állnak a tanulók rendelkezésére. Itt van lehetőség egyéni és csoportmunkára. A harmadik helyiségben pedig a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0026 számú pályázatnak köszönhetően alakítottuk ki az e-olvasótermet.

A könyvtár nyitva tartása: A könyvtáros minden nap egy órát áll a tanulók rendelkezésére. A nyitva tartás igazodik a diákok délelőtti tanrendjéhez. A szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A könyvtár elsősorban az iskolai oktatást, nevelést, tanulást szolgálja. A pedagógusok számára segédkönyvtárként működik. A kézikönyveket (szótárakat, lexikonokat, szakkönyveket) gyakran tanórákon is használják. 

Jelenlegi szolgáltatásaink: A könyvtári dokumentumok helyben történő használata, könyvek,- tartós tankönyvek kölcsönzése. Helyet biztosítunk tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozások tartására. Iskolánk pedagógusai gyakran tartják a könyvtárban a könyvtárhasználati órákat.

A TIOP-1.2.3-11/1-2012-0026 számú pályázat segítségével bevezetésre került a Szikla integrált és online könyvtári rendszer, amely lehetővé teszi a könyvek elektronikus nyilvántartását, és a könyvtári rendszer távhasználatát (könyvek keresése, hosszabbítás stb.). A beszerzésre került informatikai eszközök segítségével a tanulóink nemcsak a papír alapú könyvek segítségével bővíthetik tudásukat, hanem az interneten böngészve is. 

A könyvtár legfőbb célja

  • Személyiség aktivitásának fokozása.
  • Önálló tanulás, önálló ismeretszerzés egyénre szabott, legjobb módszereinek felismertetése.
  • Hátrányos helyzetű gyermekek hatékony felzárkóztatása.
  • Sajátos nevelési igényű gyerekek integrálása a számítógépes programok segítségével.
  • Fejleszteni és fenntartani a gyermekekben az olvasás és a tanulás szokását, örömét és a könyvtárhasználatot.
  • Segíteni a pedagógusoknak és tanulóknak a tanítási órákra való felkészülést.
  • Tantárgyi versenyekhez, tehetséggondozáshoz anyaggyűjtést, információt biztosítani.
  • Szolgálja az információk közötti eligazodást.
  • Nyomtatási lehetőség a könyvtár olvasói számára.
  • Lehetőség biztosítása vetített (projektoros) képes élménybeszámolóihoz.